Dnes je 21.05.2024, meniny má Júlia zajtra Želmíra
Dokumenty obecného úradu

Rôzne

Rozpočtové opatrenie obce Kapušany č. 3/2014
ro 3.pdf (431.95 kB)
Správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenou nad 1000 € za 3. štvrťrok 2014
Správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenou nad 1000 € za 2. štvrťrok 2014
Správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenou nad 1000 € za 1. štvrťrok 2014
Záverečný účet obce Kapušany za rok 2013
Rozpočtové opatrenie č. 1/2014
Zápisnica z verejného zhromaždenia obyvateľov obce Kapušany zo dňa 25.4.2014
Zákazky zadávané postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v roku 2014
KOLEKTÍVNA ZMLUVA pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Viacročný rozpočet obce Kapušany do roku 2016
Rozpočet Obce Kapušany na rok 2014
Zber komunálneho a separovaného odpadu z domácností - rok 2014
Zákazky podľa §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. v roku 2013
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou za obdobie VIII. - X. 2013
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou za obdobie V. - VII. 2013
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou za obdobie II. - IV. 2013
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou v období november 2012 - január 2013
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou v období august - október 2012
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou v období máj - júl 2012
Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou v zmysle VZN obce Kapušany č. 3/2011 za obdobie 2 - 4 2012
Zásady odmeňovania poslancov OcZ
Dodatok č. 2 k Pracovnému poriadku
Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Obecného úradu v Kapušanoch
Dodatok č.1/2009 k VZN č.8/2008 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kapušany
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
Štatút obce kapušany
Zmluva o nájme hrobového miesta
Zásady postupu pri vybavovaní sťažností
Smernica č. 1/2010 - sadzobník poplatkov
Smernica č.2/2009 pravidlá kontrolnej činnosti
Smernica č. 1/2009 o poskytovaní informácií
Štatút udeľovania Ceny starostu obce Kapušany
Počet zobrazených