Dnes je 21.05.2024, meniny má Júlia zajtra Želmíra
Referát sociálnej práce a kultúry
Bc. IVETA VOJTEKOVÁ

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

051/7941 226, 0905 840 155

 

Popis pracovnej činnosti

 • vyhľadávacia činnosť, mapovanie, analýza prostredia a realizácia rozhodnutí,
 • individuálna sociálna práca a asistencia klientom v nepriaznivej životnej situácii,
 • poskytovanie poradenstva a asistencie v oblasti (osobnej hygieny, školskej dochádzky, návyky spojené s užívaním bytu, vedenie domácnosti, využívanie dávky, využívania voľného času, prevencie sociálno-patologických javov) v MRK
 • poskytovanie pracovného poradenstva,
 • zabezpečuje funkciu opatrovníka osobám, ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony,
 • administratívne činnosti a evidencia v rámci referátu,
 • vypracovanie a realizácia plánu komunitnej práce (sociálnej inklúzie),
 • koordinovanie aktivít a projektov cez ÚPSVaR SR, okresným súdom a inými inštitúciami,
 • rieši priestupky v rámci referátu,
 • zabezpečovanie tvorby obecného časopisu – Pod Kapušianskym hradom,
 • príprava a zabezpečenie akcií a kultúrnych podujatí organizovaných obcou,
 • vyhotovenie štatistických údajov, výkazov v rámci činnosti referátu,
 • vybavovanie bežnej korešpondencie v rámci činnosti referátu,
 • starostlivosť o vlastný odborný rast, účasť na školeniach, seminároch a poradách.