Dnes je 21.05.2024, meniny má Júlia zajtra Želmíra
Starosta obce

Ing. Jozef PRIBULA
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 1. Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce.
 2. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov
  obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.
 3. Starosta zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám.
 4. Starosta je voleným orgánom obce a volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách. Voľbou do funkcie starostu sa
  nezakladá jeho pracovný pomer. Na pracovno-právne postavenie starostu sa vzťahuje osobitný právny predpis.
 5. Starosta vo vzťahu k obecnému úradu vykonáva a plní najmä tieto úlohy:
  a) vykonáva správu obce v súlade so zákonmi, Štatútom obce Kapušany, týmto organizačným poriadkom a Všeobecne
  záväznými nariadeniami obce,
  b) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, Štatútom obce Kapušany alebo týmto
  organizačným poriadkom vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
  c) schvaľuje výdavkové položky (doklady, faktúry),
  d) v pracovno-právnych a mzdových otázkach plní úlohu vedúceho organizácie,
  e) udeľuje plnú moc k zastupovaniu obce v právnych záležitostiach,
  f) schvaľuje podanie žalôb.