Dnes je 21.05.2024, meniny má Júlia zajtra Želmíra
Formuláre žiadostí

1.Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

2. Návrh na vydanie rozhodnutia o využívania územia

3. Návrh na vydanie rozhodnutia o chránenej časti krajiny

4. Návrh na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere

5. Návrh na zmenu rozhodnnutia o umiestnení stavby

6. Návrh na zmenu rozhodnutia o využívaní územia

7. Návrh na zmenu rozhodnutia o chránenej časti krajiny

8. Návrh na zmenu rozhodnutia o stavebnej uzávere

9. Žiadosť o predlženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

10. Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia využívaní územia

11. Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o chránenej časti

12. Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere

13. Ohlásenie drobnej stavby

14. Ohlásenie stavebných úprav (udržiavacich prác).

15. Žiadosť o stavebné povolenie

16. Štítok o povolení stavby

17. Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

18. Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

19. Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení

20. Žiadosť o povolenie terénnych úprav

21.Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

22. Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie

23. Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby

24. Ohlásenie odstránenia drobnej stavby

25. Ohlásenie odstránenia informačného, reklamného a propagačného zariadenia

26. Návrh na vyvlastnenie

27. Žiadosť-výrub drevín